دستگاه تست دوام (خستگی) کنتور آب

  • کاربری آسان
  • توانایی تست کنتور های ½ و ¾ اینچ
  • قابلیت انجام تست خستگی کنتور آب طبق استاندارد ISO 4064 و OIMLR49
  • قابلیت انجام آزمون افت فشار کنتور آب طبق استاندارد ISO 4064 و OIMLR49
  • دارای سیستم کنترلی و هوشمند (HMI)
  • قابلیت انتقال اطلاعات به شبکه